Rozliczenie PIT 2016 / 2017 – zobacz więcej

Bez wątpienia najprostszym sposobem rozliczenia się z urzędem skarbowym jest obecnie rozliczanie się poprzez internet. Każdego roku coraz większa ilość podatników rozlicza się dokładnie w ten sposób.
Formularz deklaracji podatkowej PIT-38 służy do rozliczania przychodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce
Składają go osoby, jakie w roku podatkowym otrzymały dochody między innymi z odpłatnego scedowania papierów wartościowych czy też objęcia udziałów w spółkach. Podpowiadamy jak wypełnić go . Zgodnie z art.

Wciągający materiał? Jeśli tak uważasz, to równie interesujące kwestie poznasz również we wpisie (http://www.ksiegowi-doradcy.pl/), który jest tu!

45 regulacji, zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po r fiskalnym. Podatnicy niemający na terytorium Polski punktu zamieszkania, gdy uzyskali w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Polski przed wyżej wymienionym terminem, obowiązani są złożyć zeznanie za rok skarbowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklarację możesz złożyć wprost w urzędzie skarbowym lub nadać (dostarczyć, posłać) w sposób założony w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w formie dokumentu elektronicznego poprzez Internet, w tym bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym elektronicznym podpisem).

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej składają deklarację do urzędu skarbowego określonego wedle miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli zamieszkanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według poprzedniego miejsca zamieszkania na jej terenie portal dla podatników. Podatnicy nieposiadający punktu zamieszkania na terytorium Polski składają deklarację do urzędu skarbowego stosownego w kwestiach opodatkowania jednostek z zagranicy, jak podaje portal podatnika.