Każdy podatnik zobligowany jest to tego, żeby do 31 kwietnia każdego roku podatkowego złożyć rozliczenie roczne PIT. Jest to dokument podsumowujący pozyskane przychody bądź też poniesione straty za poprzedni rok.

(więcej…)